Trang chủ >> Thiết b ị đốt >> Hệ thống đốt khí

JCEM Việt Nam

Hệ thống đốt khí

【Phương thức gia nhiệt không khí gián tiếp rất ít ở Nhật】

Thiết bị Process Heater là thiết bị sử dụng nhiên liệu dầu nặng, dầu hỏa và khí gas để gia nhiệt gián tiếp không khí ở nhiệt độ cao. Thiết bị được cải tiến kỹ thuật công nghệ cùa công ty KLEINEWEFERS (Đức) và đã nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng.

Đặc trưng

  • Thiết kế dựa trên lý thuyết khoa học, kỹ thuật nhiệt tối ưu
  • Thiết kế đồng bộ
  • Tiết kiệm năng lượng
  • Độ bền cao
  • Có thể sử dụng nhiều loại nhiên liệu như dầu nặng, dầu hỏa, gas...

Giới thiệu

Tập hợp các loại hình dáng để có thể đáp ứng đồng bộ tại vị trí dự kiến lắp đặt thiết bị.

【Kiểu PTN】・・・Phương thức gia nhiệt gián tiếp, loại ngang tiêu chuẩn
(Nhiệt độ sử dụng tối đa 400℃、áp suất sử dụng tối đa 20KPa)
【Kiểu PTL】・・・Lò đốt gia nhiệt gián tiếp loại to kiểu PTN
(Nhiệt độ sử dụng tối đa 400℃ áp suất sử dụng tối đa 20KPa)
【Kiểu PTH】・・ dùng cho nhiệt độ cao
(Nhiệt độ sử dụng tối đa 600℃ áp suất sử dụng tối đa 20KPa)
【Kiểu PTC】・・・Dùng cho loại nhỏ kiểu PTN
(Nhiệt độ sử dụng tối đa 400℃ áp suất sử dụng tối đa 10KPa)
【Kiểu PTF】・・・Dùng cho trường hợp tái gia nhiệt lượng lớn khí gia nhiệt
(Nhiệt độ sử dụng tối đa 400℃ áp suất sử dụng tối đa 5KPa)

Đầu trang

JCEM Việt Nam