Trang chủ >> Thiêt bị môi trường >> Hệ thống xử lý amoniac

JCEM Việt Nam

Chúng tôi đưa ra phương án giải quyết việc khống chế nitơ trong tất cả các loại khí thải, nước thải bằng sự kết hợp những kỹ thuật độc đáo của mình như kỹ thuật khử mùi bằng chất xúc tác, kỹ thuật khử, kỹ thuật hấp thụ, kỹ thuật xử lý nước thải.

Tăng cường khống chế nitơ trongnước thải

Chúng tôi xin đưa ra các phương án để thực hiện giải pháp khống chế nitơ trong nước thải. Chúng tôi phát triển hệ thống kết hợp kỹ thật khử mùi sử dụng xúc tác xử lý amoniac và tháp khử có tính năng vượt trội, phương pháp này và phương pháp hấp thụ với khử được kết hợp để thu hồi nước Amoniac theo như sơ đồ dưới đây.

≪Đặc điểm nổi trội của hệ thống≫

  • Có khả năng đáp ứng với các thiết kế linh hoạt tùy mục đích sử dụng.
  • Có khả năng ứng dụng trong xử lý nước, khí thải amoniac nồng độ lớn.
  • Năng lực xử lý rộng.

Kết quả kinh doanh thực tế

Sản phẩm của chúng tôi có tính năng hoàn hảo ở các lĩnh vực và đã có kết quả thực tế như dưới đây

Công nhiệp hoá học: 500Kg/hr ~ 25m3/hr
Thiết bị thu hồi amoniac
Dược phẩm: 15~25m3/hr
Thiết bị khử amoniac
Rượu bia công nghiệp : 100m3/hr
Thu hồi amoniac

Có khả năng ứng dụng vào xủ lý bùn thải, nước thải, rửa thiét bị điện tử, thiết bị bán dẫn, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế tạo chất màu, thuốc nhuộm và các ngành công nhiệp ghi trên

Thiết bị xử lý amoniắc thải

Thiết bị xử lý amoniắc thải

Đầu trang

JCEM Việt Nam