Trang chủ >> Hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam

JCEM Việt Nam

Dịch vụ xây dựng nhà xưởng và hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam

Kính gửi các quý khách hàng đang cân nhắc về vấn đề xây dựng nhà máy tại Việt Nam.
Công ty chúng tôi hỗ trợ dịch vụ tìm hiểu và lựa chọn các khu công nghiệp, báo giá dự toán nghiên cứu khả thi cho quý khách.

So với Nhật Bản, môi trường Việt Nam có sự khác biệt lớn không chỉ về văn hóa, tập quán thương mại và luật pháp, mà còn về các vấn đề môi trường kinh doanh như nguyên vật liệu, cơ sở hạ tầng, cung cấp thiết bị (cũng như các số liệu thống kê), các vấn đề không thể nắm bắt trong một cuộc điều tra do bị hạn chế về thời gian.

Để giải quyết những vấn đề này, công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn diện cho quý khách từ giai đoạn khảo sát sơ bộ cho đến giai đoạn bảo trì sau hoàn công.

Ngoài ra, thông qua kết hợp điều phối với trụ sở chính tại Nhật Bản, chúng tôi có thể sắp xếp các buổi họp với quý khách hàng tại Nhật Bản, Việt Nam theo yêu cầu của quý khách.

Page Top

JCEM Việt Nam