Trang chủ >> Thiêt bị nhiệt độ thấp

JCEM Việt Nam
Bình chứa nhiệt độ siêu thấp loại cố định

Bình chứa nhiệt độ siêu thấp loại cố định

Là loại bình chứa nhiệt độ siêu thấp loại cố định, có thể cung cấp tự động khí ở dạng lỏng và dạng khí (CE)
Tìm hiểu thêm
Bình chứa nhiệt độ siêu thấp loại di động

Bình chứa nhiệt độ siêu thấp loại di động

Là loại bình chứa nhiệt độ siêu thấp loại di động, có thể cung cấp tự động khí ở dạng thể lỏng và dạng khí (LGC)
Tìm hiểu thêm
Thiết bị bay hơi dùng cho khí hoá lỏng nhiệt độ siêu thấp

Thiết bị bay hơi dùng cho khí hoá lỏng nhiệt độ siêu thấp

Thiết bị bay hơi khí khi khí hóa lỏng ở nhiệt độ siêu thấp trao đổi nhiệt với không khí (CAV)
Tìm hiểu thêm

Đầu trang

JCEM Việt Nam