Trang chủ >> Thiết bị, máy hoá chất >>  Thiết bị bay hơi cô đặc

JCEM VIETNAM

Phân loại và hình dáng

Phân loại theo hình thức thiết bị Phân loại theo cách thao tác
1.Loại ống gia nhiệt phần ngoài tuần hoàn tự nhiên 1.Loại ống hiệu quả đơn
2.Loại calandria tuần hoàn tự nhiên 2.Loại ống hiệu quả kép
3.Loại tuần hoàn cưỡng bức 3.Loại tự bay hơi cô đặc
4.Loại chảy màng dưới 4.Loại tự bơm ép hơi nước
5.Loại chảy màng trên 5.Loại nhấn đa tầng
6.Loại vỏ áo  
7.Loại ống cuộn  

Chúng tôi sẽ đề xuất hình dạng phù hợp nhất của thiết bị dựa trên những thành quả đạt được và kinh nghiệm của công ty, dựa trên những nghiên cứu về các thiết bị phụ trợ có tính ứng dụng cao, điều kiện thiết kế mà khách hàng mong muốn, tính chất hóa học và tính chất vật lý của dung dịch.
Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm, các thiết kế đã tính toán đến hiệu quả tiết kiệm năng lượng, nhỏ gọn và tự động hóa.

Đầu trang

JCEM VIETNAM