Trang chủ >> Thiết bị, máy hoá chất >>  Thiết bị bay hơi cô đặc

JCEM Việt Nam

Phân loại

Phân loại theo hình thức thiết bị Phân loại theo cách thao tác
1.Loại ống gia nhiệt phần ngoài tuần hoàn tự nhiên 1.Loại 1 cấp
2.Loại calandria tuần hoàn tự nhiên 2.Loại đa cấp
3.Loại tuần hoàn cưỡng bức 3.Loại nén hơi nước
4.Loại chảy màng dưới 4.Loại nén bằng Ejector
5.Loại chảy màng trên 5.Loại Flush đa tầng
6.Loại vỏ áo  
7.Loại ống cuộn  

- Chúng tôi xem xét tính chất lý - hóa của dung dịch, điều kiện thiết kế và cơ sở hạ tầng và cũng dựa trên những kinh nghiệm, thành tích đã đạt được để lựa chọn thiết bị phù hợp cho khách hàng.
- Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ đề xuất phương án thiết kế - gia công chế tạo dựa trên tính năng nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng và tự động hóa.

Đầu trang

JCEM Việt Nam