Trang chủ >> Thiết bị, máy hoá chất >>  Thiết bị hấp thụ

JCEM Việt Nam

Khái quát

Thiết bị hấp thụ chủ yếu được dùng với các mục đích như sau:

Trong trường hợp hấp thu các chất Hydrogen chloride, amoniac có nhiệt độ sôi thấp, dễ bị phân tán.

Trong trường hợp hấp thụ, loại bỏ chất độc hại có trong khí thải từ các hệ thống quạt và thiết bị sấy. Các chất độc hại đã được hấp thụ trên mỗi chất được thu hồi bằng chưng cất hoặc được đốt bỏ.

Trong trường hợp hấp thụ, loại bỏ các chất độc hại như nitơ ôxit, lưu huỳnh ôxit phát sinh trong lò đốt hoặc thiết bị đốt rác.

Những năm gần đây, việc cải tạo môi trường được quan tâm nhiều thông qua hệ thống ISO-14000. Do đó, việc bằng các thiết bị thu hồi để giảm các chất độc hại trong môi trường là rất cần thiết. Công ty chúng tôi dựa trên kỹ thuật chưng cất lâu năm đã thiết kế ra những hệ thống thu hồi, tổng hợp các chất độc hại bằng các thiết bị thu hồi.

Đầu trang

JCEM Việt Nam